ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Zasady zwrotu kosztów na II Forum Różnorodności – Sojusznicy i  lokalność

 • Organizatorzy wydarzenia pokrywają koszty podróży do/z Warszawy do kwoty będącej równowartością ceny dwóch biletów PKP (II klasa) lub PKS na danej trasie. W przypadku podróżowania samochodem większej grupy osób, zwrot w wyżej wymienionej kwocie przysługuje tylko jednej osobie/właścicielowi_lce pojazdu.
 • W wyjątkowych przypadkach np. braku dogodnych połączeń umożliwiających przyjazd do Warszawy w dniu 21 listopada/braku możliwości odbycia podróży powrotnej w dniu 22 listopada Organizatorzy mogą pokryć koszty dodatkowego noclegu w Warszawie uczestników _czek spoza Warszawy do maksymalnej kwoty 300 złotych za osobę. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie konieczności pokrycia kosztów dodatkowego noclegu z Organizatorem: aszypulska@batory.org.pl
 • Uczestnicy_czki samodzielnie dokonują rezerwacji i opłaty dodatkowych noclegów oraz transportu do/z Warszawy.
 • Zwrot kosztów podróży i noclegu nastąpi wyłącznie na podstawie wystawionej przez organizację uczestniczącą noty obciążeniowej oraz kserokopii biletów PKP  lub PKS. Osoby podróżujące samochodem zamiast kserokopii biletów PKP lub PKS do noty obciążeniowej do noty załączają wydruk z Internetu (np. ze strony http://www.intercity.pl/ - „Informacja o bilecie”) z potwierdzeniem ceny takiego biletu.
 • Nota powinna być wystawiona przez organizację uczestniczącą na:
  Fundację im. Stefana Batorego
  z siedzibą przy ul. Sapieżyńskiej 10a
  00-215 Warszawa
  NIP: 526-10-46-481.
  Prosimy o uważne sprawdzenie, czy treść noty zawiera wszystkie niezbędne elementy tj.:
 1. pełne dane organizacji wystawiającej notę;
 2. pełne dane Fundacji im. Stefana Batorego (jw.);
 3. datę wystawienia noty;
 4. numer noty;
 5. nazwę, datę i miejsce wydarzenia;
 6. imię i nazwisko osoby podróżującej (lub osób);
 7. trasę przejazdu;
 8. kwotę do zwrotu (również słownie);
 9. nr konta bankowego organizacji;
 10. odręczny podpis osób uprawnionych do wystawienia noty.

Wzór noty obciążeniowej dostępny jest     TUTAJ.

 • Nota wraz z kserokopią biletów/ wydrukiem potwierdzającym ich cenę dla osób podróżujących samochodem oraz kserokopią faktury za dodatkowy nocleg powinna zostać dostarczona na adres siedziby Fundacji im Stefana Batorego (jw.) do 14 dni od daty zakończenia wydarzenia.

 

 

"II Forum Różnorodności – Sojusznicy i Lokalność” jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Partnerzy i sponsorzy