ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji osób uczestniczących w II Forum Różnorodności – Sojusznicy i lokalność:

 • Z jednej organizacji w Forum mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby.
 • Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnym pod adresem:
  https://goo.gl/forms/1mhMOfheiSUH01rF2
  a także na stronie    http://ptpa.org.pl/ii-forum-roznorodnosci-sojusznicy-i-lokalnosc/zasady-rekrutacji/
 • Rekrutacja będzie prowadzona od 18 października do 6 listopada 2016 r. W przypadku małej liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona.
 • Potwierdzenie udziału w Forum zostanie przesłane uczestnikom i uczestniczkom drogą mailową do dnia 9 listopada 2016 r..
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na Forum decydować będą Organizatorzy – przedstawiciele i przedstawicielki PTPA oraz Fundacji im. Stefana Batorego - na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. 
 • Podczas weryfikacji brane będą pod uwagę zasady różnorodności oraz równowagi reprezentacji grup mniejszościowych, wykluczanych lub narażonych na wykluczenie i dyskryminację oraz gender balance.
 • Stworzona zostanie krótka lista rezerwowa osób uczestniczących na wypadek, gdyby osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Forum nie mogły w nim uczestniczyć.
 • Osoby ostatecznie zakwalifikowane do uczestnictwa w Forum są zobowiązane do poinformowania organizatorów o rezygnacji z uczestnictwa w Forum, najpóźniej do dnia 16 listopada 2016 r.

 

"II Forum Różnorodności – Sojusznicy i Lokalność” jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Partnerzy i sponsorzy