Eliza Rutynowska

Asystentka ds. poradnictwa prawnego

erutynowska@ptpa.org.pl


"A u was deską zabity świat, głuchy i niemy. To nic. Za rok, za parę lat - odbijemy."

K.I. Gałczyński

Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których realizuje studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonatka prawa karnego oraz humanitarnego. Zaangażowana w działanie sekcji prawa karnego Kliniki Prawa UW w dziale pomocy prawnej, udzielanej ofiarom przemocy i dyskryminacji. Ukończyła warsztatowy kurs "Innocence Project - Klinika Niewinności" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stypendystka amerykańskiego programu Humanity in Action - John Lewis Fellowship 2017 w Atlancie, skupiającego uwagę na problemie sprawiedliwości naprawczej. 


A student of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Warsaw majoring in Law at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Passionate for criminal and humanitarian law. Involved in the criminal law section of the Legal Aid Clinic at the University of Warsaw helping victims of violence and discrimination. She completed the workshop "Innocence Project - Preventing wrongful convictions" at the Helsinki Foundation for Human Rights. Scholarship recipient of the American Humanity in Action Program - John Lewis Fellowship 2017 in Atlanta, focusing on the problem of restorative justice.

Partnerzy i sponsorzy