Pomoc prawna dla osób spoza Warszawy/ Legal aid for people from outside of Warsaw

Pytania prawne prosimy kierować na adres:      maszprawo@ptpa.org.pl

Telefoniczne porady prawne udzielane są od wtorku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Zadanie pytania prawnego drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna do objęcia Państwa sprawy pomocą prawną ze strony PTPA.

Projekt realizowany jest ze środków       Fundacji im. Stefana Batorego.


Please contact us at: maszprawo@ptpa.org.pl.

Legal aid via phone is provided on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday between 10am and 2pm.

Legal inquiries by post, telephone or e-mail are treated as consent to the processing of personal details. The consent may be revoked at any time. Your consent to the processing of personal details is required to cover your legal issues with PSAL.
The project is financed by the    Stefan Batory Foundation.

 

Partnerzy i sponsorzy