Menu

Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na RPO

Koalicja Równych Szans wydała oświadczenie, w którym stanowczo przeciwstawia się atakom politycznym skierowanym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Koalicja domaga się zaprzestania szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wezwała do merytorycznej dyskusji jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich.

Treść stanowiska Koalicji

Partnerzy i sponsorzy