Menu

Nowe przepisy antydyskryminacyjne wchodzą w życie

Z dniem 18 stycznia 2009 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw licznym krytycznym głosom o niezgodności polskich przepisów ze standardami wyznaczonymi przez przepisy wspólnotowe, doprecyzował m.in. definicję dyskryminacji pośredniej, molestowania i molestowania seksualnego. Na gruncie nowych przepisów, przyznana została także ochrona dyskryminowanym pracownikom, którzy dochodzą swoich praw, a także ich współpracownikom udzielającym im wsparcia.


 

Partnerzy i sponsorzy