Menu

Podsumowanie projektu

 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, w latach 2021-2022 zrealizowało program „Akademia Równości” skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania bądź wykonujących zawody prawnicze. W trakcie projektu powstał innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, zachęcamy izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej.

18 listopada 2022 r. spotykaliśmy się, żeby zaprezentować pilotażowy program Akademii Równości – Program rozwoju liderek/ów prawno-człowieczych wśród prawniczek/ów. Podczas spotkania, doszło do spotkania różnych środowisk prawniczych. Wspólnie rozmawialiśmy nt. roli środowiska prawniczego w kształtowaniu równościowych postaw społecznych i znaczenia tematu dla współczesnej Polski.

Program rozwoju liderek/ów prawno-człowieczych wśród prawniczek/ów

Program spotkania 

Relacja live ze spotkania (dostępna dla osób niesłyszących)

Relacja video ze spotkania

Relacja foto ze spotkania
 
Media o projekcie

 

Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

           

Partnerzy i sponsorzy