Menu

PTPA podpisało amicus curiae przesłany do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka

Przewodniczący PTPA, Krzysztof Śmiszek podpisał w imieniu członków stowarzyszenia amicus curiae (opinię przyjaciela sądu) ws. Karen Atala p-ko Chile. Opinia została podpisana przez ponad 60 ekspertów prawnych z całego świata specjalizujących się w ochronie praw człowieka, w szczególności osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Sprawa K. Atala p-ko Chile dotyczy praw rodzicielskich osób homoseksualnych. Pierwsze posiedzenie Trybunału w tej sprawie odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia 2011 w Bogocie.

 

Partnerzy i sponsorzy