Menu

Projekt ustawy o in vitro przyjęty

Sejm przyjął dzisiaj rządowy projekt ustawy o in vitro. Przed głosowaniem wystąpiliśmy do posłów i posłanek zasiadających w Komisji Zdrowia, by przyjrzeli się jeszcze raz proponowanym regulacjom, gdyż dyskryminują one naszym zdaniem kobiety samotne oraz kobiety pozostające w związkach z kobietami.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią "Dostęp do zapłodnienia in vitro a zakaz dyskryminacji" autorstwa dr Patrycji Pogodzińskiej.

Opinia została przygotowana w ramach projektu "Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej", realizowanego w ramach programu Fundacji Batorego "Obywatele dla Demokracji" finansowanego ze środków EOG.

Partnerzy i sponsorzy