Menu

Stowarzyszenie Otwarte Forum członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans

W dniu 14 lutego br. Stowarzyszenie Otwarte Forum dołączyło do Koalicji na Rzecz Równych Szans. Celem statutowym Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Stowarzyszenie jest 45 organizacją członkowską Koalicji.

Jako cele szczegółowe, pozostające w zgodzie z celami ogólnymi, Stowarzyszenie obiera: a) wspieranie udziału w życiu publicznym osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych, kobiet oraz innych społeczności – narażonych na stygmatyzację, dyskryminację i wykluczenie społeczne; b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji i dyskryminacji oraz integracja społeczna osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych, kobiet oraz innych społeczności – narażonych na stygmatyzację, dyskryminację i wykluczenie społeczne; c) krzewienie postaw wolnych od uprzedzeń i stereotypów, promowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka; d) krzewienie zrozumienia i akceptacji w warunkach różnorodności i wielości postaw; […]”.

strona internetowa Stowarzyszenia Otwarte Forum: http://sof.nongov.net/

Partnerzy i sponsorzy