Menu

Koalicja Równych Szans przedstawia swój raport Radzie Praw Człowieka ONZ

Koalicja Równych Szans przedstawiła Radzie Praw Człowieka ONZ swój raport alternatywny w ramach okresowego przeglądu przestrzegania praw człowieka w Polsce. Raport skupia się m.in. na problemie niewydolnej instytucjonalnej ochrony przed dyskryminacją (np. ograniczanie budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich), wzrastającej liczbie incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym czy też nierespektowaniu praw osób LGBT. Prace nad przygotowaniem raportu koordynowało PTPA.

Treść raportu do przeczytania        TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy