Menu

Przewodniczący PTPA o przemocy wobec osób LGBT w najnowszym numerze "Niebieskiej Linii"

Krzysztof Śmiszek, Przewodniczący PTPA opublikował artykuł pt. "Nowe trendy w zwalczaniu przemocy wobec osób LGBT " w najnowszym numerze dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy "Niebieska Linia".

W swoim artykule, Krzysztof Smiszek podniósł, że obawa przed powtórną wiktymizacją, nieumiejętność radzenia sobie funkcjonariuszy policji z "nietypowym" klientem oraz powszechnie obecne stereotypy i szkodliwe uprzedzenia wśród funkcjonariuszy policji  były i są dużym problemem w skutecznym zbadaniu poziomu przemocy, a co za tym idzie, liczby przestępstw na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Partnerzy i sponsorzy