Menu

Szkolenie dla Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych

R. pr. Karolina Kędziora (wiceprezeska Zarządu PTPA) oraz Maciej Kułak (prawnik PTPA) poprowadzili 26 lutego 2015 r. szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla członków i członkiń Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Komisja zrzesza radczynie i radców zainteresowanych problematyką praw człowieka. Podczas szkolenia poruszono zagadnienia dotycząca dyskryminacji w stosunkach pracy oraz zatrudnieniu niepracowniczym, a także innych sferach życia, np. dostępie do edukacji czy opieki zdrowotnej. Zaprezentowano, na tle prawa międzynarodowego oraz europejskiego, regulacje Kodeksu pracy, ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego. 

Partnerzy i sponsorzy