Menu

Opis projektu

Czas trwania projektu: grudzień 2021 – listopad 2023

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie obejmującym działania edukacyjne oraz poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią.

Głównym celem projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego” jest wsparcie kobiet oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze względu na płeć.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie znajdują się:

 • poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego lub dyskryminacji płciowej,
 • działania edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem (webinary) oraz specjalistyczne warsztaty dla prawniczek i prawników,
 • działania badawcze mające na celu identyfikację skali problemu i form naruszeń jakich najczęściej doświadczają kobiety,
 • edukacyjna kampania społeczna,
 • stworzenie bazy informacji prawnych dotyczących tematu molestowania seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią.
   

Działania, które podejmujemy w ramach projektu to odpowiedź na niepokojące dane dotyczące molestowania seksualnego. Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (badanie z 2020 r.), ponad połowa kobiet w Europie, które ukończyły 15 rok życia, doświadczyły molestowania przynajmniej raz. Z kolei z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (2018 r.) wynika, że ponad 31% studentek i studentów doświadczyło jakichś form molestowania seksualnego.

Niewielka ilość spraw dotyczących molestowania, które trafiają do sądów, nie odzwierciedla skali zjawiska. Przyczyny to brak wiedzy prawnej, niewystarczająca wrażliwość społeczeństwa na temat wykorzystania seksualnego oraz niewielkie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

W projekcie staramy się odpowiedzieć na te problemy, kierując działania zarówno do kobiet, które doświadczają molestowania seksualnego, oferując im darmowe poradnictwo prawne, docierając do osób, które profesjonalnie zajmują się tematem molestowania seksualnego, poprzez zaoferowanie im oferty edukacyjnej oraz informując społeczeństwo za pomocą kampanii społecznej, webinarów oraz bazy informacji prawnych.

 

Co to jest molestowanie seksualne? To na przykład:

 • niechciane dotykanie, całowanie
 • żarty o charakterze seksualnym
 • natarczywe uwagi na temat wyglądu
 • pożądliwe spojrzenia wywołujące lęk

Inne przykłady dyskryminacji ze względu na płeć:

 • pytania o życie prywatne w czasie rozmowy o pracę
 • nierówna płaca
 • blokowanie awansu
 • pytanie o plany związane z rodzicielstwem w trakcie rekrutacji
 • degradacja po powrocie z urlopu rodzicielskiego

 

Spotkała Cię taka lub podobna sytuacja? Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę prawną!

Z porad prawnych można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych, w każdy:

 • wtorek – od 16 do 18
 • czwartek – od 10 do 12

pod numerem telefonu +48 739 975 506.

 

Program dedykowany jest kobietom z całej Polski, poza Warszawą.

Z regulaminem udzielania porad możesz zapoznać się tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z koordynatorem projektu pisząc na: kkumor@ptpa.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Partnerzy i sponsorzy