Menu

„NOWY RZĄD – JAKA POLITYKA RÓWNEGO TRAKTOWANIA?” Konferencja prasowa w PTPA

19 listopada, godz. 13.00 w siedzibie PTPA, ul. Szpitalna 5 lok. 6a. Podczas konferencji prasowej organizacje pozarządowe przedstawią swoje postulaty pod adresem rządu Premier Beaty Szydło w odniesieniu do praw człowieka i polityki przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, rasa i pochodzenie etniczne.

Odchodzący rząd pozostawił bez rozwiązania wiele problemów z zakresu praw człowieka – mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, uprzedzenia wobec uchodźców, związki partnerskie, przemoc wobec kobiet, dyskryminacja osób niepełnosprawnych – to tylko niektóre z zagadnień wymagających pilnej interwencji ustawodawcy i rządu.

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, III p., klatka II, Warszawa.

W konferencji prasowej wezmą udział m.in.:
- Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
- Agata Chaber, Prezes Kampanii Przeciw Homofobii
- Patrycja Mickiewicz – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
- Magdalena Grabowska – Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

Koalicja Równych Szans to platforma ponad 60 polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i zasady równości.


Osoba udzielająca dalszych informacji ws. konferencji: Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), tel. 606 255 036 ksmiszek@ptpa.org.pl
 

Partnerzy i sponsorzy