Menu

Debata "Dyskryminacja. Historie prawdziwe. Kogo (nie)chroni prawo?"

PTPA zaprasza na debatę, która odbędzie się 7 listopada o godz. 17.30 w barStudio w Warszawie, Pl. Defilad 1 (PKiN). Kanwą debaty będzie najnowsza publikacja PTPA pt "Równi" - zbiór reportaży wraz komentarzami prawnymi o osobach (klientach PTPA), którzy doświadczyli dyskryminacji z takich powodów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, rasa i pochodzenie etniczne.

[Opis]
W związku z premierą wydanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) książki "Równi" zapraszamy na debatę pt. "Dyskryminacja. Historie prawdziwe. Kogo (nie chroni) prawo?".

"Równi" to zbiór reportaży o osobach, które doświadczyły dyskryminacji z różnych przyczyn i w różnych obszarach życia, m.in. w zatrudnieniu czy dostępie do dóbr i usług. Ze wszystkimi przedstawionymi historiami Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zetknęło się w swojej działalności poradniczej.

Debata będzie okazją do oceny polskiego prawa antydyskryminacyjnego na tle historii zaprezentowanych w "Równych".

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:
- apl. radc. Monika Wieczorek, prawniczka PTPA;
- Krzysztof Śmiszek, Prezes Zarządu PTPA;
- Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza;
- Małgorzata Borowska, reporterka.

Dyskusję moderować będzię r. pr. Karolina Kędziora, Wiceprezeska Zarządu PTPA.

Patronaty honorowe nad publikacją:

Prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Patronaty medialne nad publikacją:

Duży Format
Radio TOK FM

Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Partnerzy i sponsorzy