Menu

PTPA spotkało się z OPZZ

Zarząd PTPA spotkał się z Wiceprzewodniczącymi OPZZ w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie promocji zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek spotkali się z Wiceprzewodniczącymi OPZZ – Wiesławą Taranowską i Andrzejem Radzikowskim celem omówienia możliwości wspólnych działań mających na celu promocję zasady równości i niedyskryminacji w zatrudnieniu wśród członków związków zawodowych.

 

Partnerzy i sponsorzy