Menu

Dyskryminacja w zatrudnieniu. PTPA składa opinię przyjaciela sądu

W lipcu br. PTPA złożyło opinię przyjaciela sądu, tzw. amicus curiae do postępowania w sprawie o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną.

W opisywanej sprawie doszło molestowania pracowniczki ze względu na orientację seksualną, które w myśl art. 18 § 5 kodeksu pracy stanowi formę zakazanej dyskryminacji.
W swojej opinii dla krakowskiego sądu PTPA przedstawiło najważniejsze zagadnienia dotyczące zarówno orientacji seksualnej, aktualnych badań na temat dyskryminacji osób o orientacji homoseksualnej, jak też uregulowań prawnych na temat zasady równego traktowania, które od 2004 r. znalazły wyraz w kodeksie pracy.

 

Partnerzy i sponsorzy