Menu

Spot antydyskryminacyjny jako skuteczne narzędzia edukacji w zakresie równego traktowania

Czas trwania projektu: kwiecień - listopad 2015

Celem projektu było zrealizowanie czterech scen spotu społecznego, które prezentują różne sytuacje obrazujące problem wykluczenia i dyskryminacji. Zastosowanie uniwersalnych scen pozwala utożsamić się odbiorcy i odbiorczyni przekazu z główną postacią spotu i w abstrakcyjny sposób wytłumaczyć mechanizm dyskryminacji, a także uczucia osoby doświadczającej nierównego traktowania (bez względu na przyczyny wykluczenia).

Spot składa się z wyreżyserowanych przez Annę Grzelewską czterech krótkich filmów, w których główną rolę zagrał aktor - Cezary Kosiński.

Spot "Powstrzymaj dyskryminację" TUTAJ 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy