Menu

Konferencja prasowa "Dlaczego polskie samorządy boją się gender?"

PTPA oraz Fundacja Feminoteka zapraszają na konferencję prasową pt: "Dlaczego polskie samorządy boją się gender?". Podczas konferencji prasowej organizatorzy odniosą się krytycznie do uchwał kolejnych polskich rad gmin i miast, w których radni krytykują tzw. „ideologię gender” i przestawią swoje stanowisko wobec tego niepokojącego trendu. Konferencja odbędzie się 7 lutego br. o godz. 12.00 w siedzibie PTPA, ul. Szpitalna 5 lok. 6a.

W czasie konferencji podana zostanie także informacja nt:
- wyników monitoringu antygenderowych uchwał podejmowanych przez polskie samorządy
- wniosku, jakie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Fundacja Feminoteka złożą do odpowiednich organów polskich i unijnych w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania funduszy europejskich przez samorządy przyjmujące uchwały ws. potępienia „ideologii gender”
- skierowania pytania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ws. rezultatów kontroli projektów unijnych realizowanych przez antygenderowe samorządy pod kątem realizacji zasady gender mainstreaming.

W konferencji udział wezmą: Joanna Piotrowska i Anna Dryjańska (Feminoteka), Krzysztof Śmiszek i Karolina Kędziora (PTPA)

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 7 LUTEGO 2014 O GODZ. 12.00
W SIEDZIBIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
UL. SZPITALNA 5 LOK. 6A, II KLATKA, III. PIĘTRO, DOMOFON NR 61

Osoby do kontaktu ws. konferencji prasowej:
Krzysztof Śmiszek – 606 255 035
Joanna Piotrowska – 697 589 876

Partnerzy i sponsorzy