Menu

Wiceprzewodniczący PTPA w Głosie Nauczycielskim

Krzysztof Śmiszek opublikował artykuł nt. roli związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu.

Więcej na:
http://www.glos.pl/node/938

 

Partnerzy i sponsorzy