Menu

PTPA, KPH oraz Fundacja Panoptykon składają wniosek do GIODO

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii oraz Fundacją Panoptykon wystosowało wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie konieczności zbadania działań Prokuratury Krajowej w zakresie gromadzenia przez prokuratorów danych dotyczących wniosków o dokonanie rejestracji aktów małżeństwa zawartych zagranicą przez osoby tej samej płci.

Zgodnie z wytycznymi Prokuratury Krajowej zawartymi w piśmie z dn. 18 stycznia br. prokuratorzy są zobowiązani ustalać, ile aktualnie trwa postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą. Po uzyskaniu ww. danych prokuratorzy mają obowiązek zgłaszać swój udział w takich postępowaniach.

W naszej ocenie tego rodzaju czynności prowadzą do stygmatyzowania społeczności LGBT przez organy władzy publicznej.

Pismo do GIODO - pełna treść

Partnerzy i sponsorzy