Menu

Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji 2018

2 kwietnia - 30 listopada 2018 r.

Projekt „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji” ma na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez opracowanie zasad oraz wdrożenie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji.
 
Adresatami projektu są warszawskie podmioty gospodarcze, prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, gastronomiczną, rozrywkową lub hotelarską.
System standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji to kompleksowy system, pozwalający przedsiębiorcom na identyfikację zagrożeń dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, odpowiedniego reagowania na nie, monitorowania wdrażania określonych działań antydyskryminacyjnych oraz promowania zasady równego traktowania.
 
Częścią systemu standaryzacji będzie system certyfikacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji, w ramach, którego zostaną wprowadzone jednolite zasady i warunki przyznawania lokalom usługowym Certyfikatu miejsca wolnego od dyskryminacji – „Równe miejsce”.
 
Cały system zostanie stworzony w oparciu o przepisy prawa regulujące kwestie zakazu dyskryminacji.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzonych 7 bezpłatnych warsztatów na temat równego traktowania w usługach, adresowanych do 150 przedstawicieli wspomnianych podmiotów gospodarczych.

Warsztaty odbędą się w tym roku w terminach, uczestnicy wybierają jeden termin: 17 lipca, 27 sierpnia, 4 i 18 października oraz 21 listopada.

ZAPROSZENIE    TUTAJ

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM    TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    TUTAJ

REGULAMIN udziału w warsztacie    TUTAJ.

Praktyczne informacje: rownemiejsce@ptpa.org.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 498 15 27

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy