Menu

Publikacja: "Równe Media. Baza informacji dla osób wykonujących zawód dziennikarza oraz osób pracujących w mediach"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją PTPA: Bazą Informacji, w której znajdują się treści pomocne w budowaniu standardów równości w mediach.
Jej lekturę polecamy osobom wykonującym zawód dziennikarza, pracującym w mediach, ale także zarządzającym redakcjami.

W Bazie zawarto zestawienie najważniejszych przepisów w zakresie praw i obowiązków dziennikarzy_rek, osób pracujących w mediach i ich pracodawców oraz zbiór najważniejszych orzeczeń sądów wydanych w ostatnich latach w zakresie ochrony wolności słowa.

W dalszej części publikacji zapoznać się można trzema artykułami – poradnikami ekspertek: Leny Rogowskiej-Lewandowskiej, r.pr. Karoliny Kędziory oraz adw. Anny Mazurczak na temat języka inkluzywnego, równościowej organizacji pracy w redakcji oraz granic wolności słowa i mowy nienawiści w pracy dziennikarskiej.
W tym samym rozdziale przeczytać można także fascynującą rozmowę przedstawicieli dwóch pokoleń dziennikarskich – red. Joanny Kukier oraz red. Mariusza Borkowskiego, na temat etyki dziennikarskiej i jej miejsca we współczesnych mediach.

Publikację wieńczy zestawienie webinarów PTPA, istniejących publikacji i raportów, które mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy oraz budowania równościowych standardów pracy osób dziennikarskich.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Równe media dla demokracji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydysrkyminacyjnego we współpracy z Press Club Polska z dotacji programu „Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy Norweskich.

Publikację w formie PDF można pobrać TUTAJ bądź klikając w grafikę poniżej:

Partnerzy i sponsorzy