Menu

PTPA złożyło opinię prawną amicus curiae w sprawie z powództwa dziennikarza o naruszenie zasady równego traktowania ze względu na wiek i staż pracy

Przedmiotowa sprawa toczy się z powództwa dziennikarza – długoletniego pracownika stacji radiowej. Powód zarzuca pracodawcy nierówne wynagradzanie i brak dostępu do awansu ze względu na wiek i staż pracy.

Mimo wieloletniego stażu pracy u pozwanego, doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych otrzymuje on wynagrodzenie kilkukrotnie niższe od młodszych dziennikarzy, którzy stosunek pracy nawiązali w ostatnich latach.

PTPA obserwuje postępowanie w przedmiotowej sprawie. Stowarzyszenie reprezentuje apl. radc. Monika Wieczorek.
 

Partnerzy i sponsorzy