Menu

"Duży Format" objął patronatem projekt dziennikarski!

Redakcja "Dużego Formatu" objęła patronatem projekt „Edukacja prawna dla dziennikarzy. Zbiór reportaży o osobach doświadczających dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej”, który realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Partnerzy i sponsorzy