Menu

Masz prawo do równego traktowania - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających

Czas trwania projektu: luty 2022r. - grudzień 2022 r.

„Masz prawo do równego traktowania - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających”, to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2012 r., w ramach którego PTPA zapewnia bezpłatne i specjalistyczne wsparcie prawne z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Warszawy, zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej  płci, wieku, pochodzenia narodowego, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy też niepełnej sprawności.

 

PTPA w projekcie zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych.

Z porad prawnych można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych.

tel. 514 502 260 (poniedziałki w godz. 10 - 13, piątki w godzinach 10 - 12, z możliwością umówienia się na inną godzinę lub w sobotę)

e-mail:   maszprawo@ptpa.org.pl

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydsykryminacyjnego oraz   Fundację Instytut Otwartą Przestrzeń, która zapewnia nieodpłatne porady psychologiczne.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

 

Partnerzy i sponsorzy