Menu

Członkini Zarządu PTPA dr Monika Zima-Parjaszewska Przewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy RPO

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych oraz Biura RPO. Komisja ma za zadanie wspierać Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, szczególnie w zakresie monitoringu i ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa, a także przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

 

W dniu 10 marca br. odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Komisji, na którym prof. Irena Lipowicz wręczyła nominacje członkom Komisji. Członkowie Komisji przedstawili najistotniejsze kwestie dotyczące ochrony praw osób z niepełnosprawnością, omówili priorytety i plany Komisji na najbliższy rok.

 

 

Partnerzy i sponsorzy