Menu

Układ równań. Cykl debat o równości

Czas trwania projektu: marzec - czerwiec 2014, październik - grudzień 2014

Projekt polegał na zorganizowaniu 7 debat poświęconych różnym aspektom problematyki równościowej, których zadaniem było zaprezentowanie publiczności złożoności tej problematyki i dylematów związanych z równym traktowaniem, a także wymiana doświadczeń i poglądów przy okazji spotkań z ekspertkami i ekspertami. Założeniem projektu było zaproponowanie osobom zainteresowanym kwestiami równościowymi alternatywnej formy pogłębiania wiedzy i dyskusji wobec szkoleń antydyskryminacyjnych.

Tematyka debat obejmowała:

  • feministyczną krytykę prawa,
  • równoważenie ról rodzicielskich,
  • mowę nienawiści i wolność słowa,
  • stereotypy dotyczące osób z doświadczeniem chorób psychicznych,
  • kulturę jako narzędzia równościowego,
  • równość jako kategorię polityczną,
  • budowanie świadomości równościowej w społeczeństwie obywatelskim.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy