Przykłady

  • Zakład ubezpieczeń pobiera wyższe składki ubezpieczeniowe od kobiet tytułem ubezpieczenia na życie, twierdząc, że kobiety statystycznie żyją dłużej. Albo, sytuacja w której mężczyźni są dyskryminowani z powodu obowiązku płacenia przez nich wyższych składek ubezpieczeniowych tytułem ubezpieczenia samochodu, z powodu ich rzekomej skłonności do niebezpiecznej jazdy;
  • Osoba po 60 roku życia otrzymuje negatywną decyzję z banku odnośnie udzielenie krótkoterminowej pożyczki na zakup sprzętu domowego. Banki często odmawiając tego typu usług osobom starszym usprawiedliwiają się brakiem gwarancji ze strony pożyczkobiorcy, iż kredyt zostanie przez nich zwrócony przed ich śmiercią;
  • Odmowa wstępu do restauracji osobie z niepełnosprawnością poruszającej się z psem przewodnikiem. Często, zdarza się, że restauracje lub bary odmawiają wstępu takim osobom zasłaniając się koniecznością przestrzegania przepisów o konieczności zachowania higieny;
  • Odmowa zakwaterowania parze homoseksualnej w hotelu, powołując się na zasady moralne panujące w danym miejscu;
  • Sytuacja, w której odmawia się wstępu do klubu lub dyskoteki osobom o innym niż biały kolorze skóry, uzasadniając to faktem, iż w przeszłości, kilka osób niepolskiego pochodzenia wszczęło bójkę w tym miejscu. Albo osiedlanie osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych w określonych miejscowościach lub w dzielnicach (tworzenie np. romskich dzielnic);
  • Odmowa wstępu kobiecie noszącej islamską chustę na basen i uzasadnienie tej decyzji koniecznością zachowania wymogów higieny.

Partnerzy i sponsorzy