Menu

Zarząd PTPA na konferencji Komisji Praw Człowieka NRA

15 czerwca 2013 r. Krzysztof Śmiszek oraz Karolina Kędziora uczestniczyli w charakterze prelegentów w konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej pt "Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu". Konferencja zgromadziła około 200 adwokatów, radców prawnych, sędziów i organizacje pozarządowe.

Krzysztof Śmiszek wygłosił prezentację nt  krajowych przepisów zakazujących dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, natomiast Karolina Kędziora przedstawiła specyfikę spraw prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ostatnich latach.

Konferencja była już kolejnym wydarzeniem organizowanym przez KPC NRA, w której przedstawiciele PTPA bralil czynny udział.

Partnerzy i sponsorzy