Menu

PTPA objęło honorowym patronatem naukową konferencję na Uniwersytecie Łódzkim

Konferencja "Niedyskryminacja w Unii Europejskiej- zasada czy slogan?" odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 r a jej organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jedną z panelistek podczas konferencji będzie mec. Anna Lazari, która przedstawi doświadczenia PTPA w prowadzeniu postępowań sądowych o nierówne traktowanie.

Program konferencji dostępny jest pod adresem:

http://sknpe.uni.lodz.pl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/plakat.jpg

Partnerzy i sponsorzy